Monday, February 18, 2013

 
 KAE3013
Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak


 E-FORUM
4 (EMPAT) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3.
(20 markah)

1.Kanak-kanak yang kreatif adalah kanak-kanak yang lebih pintar. Adakah anda setuju dengan kenyataan ini.(5 markah)15 March 2013(Minggu ke-4)

2.Bagaimana memupuk kreativiti dan imaginasi kanak-kanak?(5 markah) 29 March 2013 (Minggu ke-6)

3.Hasil kerja seni kanak-kanak mesti cantik dan kemas. Bincangkan.(5 markah)19 April 2013(Minggu ke-8)

4.Penilaian seni dan kreativiti kanak-kanak perlu dilaksanakan merentasi bidang seperti pendidikan, seni dan psikologi. Bincangkan.(5 markah) 3 Mei 2013 (Minggu ke-10)