RPH

Rancangan Mengajar Harian
Pendidikan Islam Tahun 2
Ibadah : Mengamalkan Solat Fardhu


Mata Pelajaran                        : Pendidikan Islam / Ibadah
Tarikh                                      : 10 Oktober  2012 ( Rabu )
Masa                                       : 8.15- 8.45 pagi ( 30 minit )
Kelas                                       : Tahun 2 Cempaka
Bilangan Pelajar                      : 38 orang pelajar
Standart Kandungan               : 3.2 Memahami dan mengamalkan solat fardhu
Standart Pembelajaran           : 3.2.1 Menyebut pengertian solat dan hukumnya
                                                  3.2.2 Menyatakan nama, bilangan rakaat dan waktunya

Objektif  Pembelajaran           : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat :
1)    Menyebut pengertian solat fardhu dan hukumnya
2)    Menyatakan nama-nama solat fardhu
3)    Melengkapkan jadual bilangan solat fardhu

EMK                                        : 1. Keusahawanan : Murid bertanggungjawab menepati masa
                                                     yang ditetapkan.
Bahan Bantu Belajar               : 1) Benda maujud ( telekung dan songkok)
                                                  2) Kad perkataan
                                                  3) Lembaran kerja
                                                  4) Papan putih
                                                  5) Kad nombor
                                                 
Penilaian p&p                          : 1. Menyatakan nama solat fardhu, bilangan dan waktunya
                                                  2. Memadankan solat dengan bilangan solat fardhu.

Refleksi                                   :

Langkah / Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan
Guru
Pelajar

Set Induksi
(3 minit)


Langkah 1
(5 minit)

1.Pengertian solat : Perkataan atau perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam.

2.Hukum :
Wajib


 
 

Memberi salam dan meminta  murid membaca doa.

Menunjukkan bahan yang dibawa.

Menyoal murid dan mengaitkan jawapan dengan tajuk pengajaran.Bersoal jawab dengan  murid tentang
erti solat.

Meminta  seorang murid membaca   pengertian solat

Penerangan guru tentang pengertian solat

Bersoal jawab dengan  murid tentang hukum mengerjakan solatMenjawab salam guru dan membaca doa beramai-ramai.

Murid  melihat bahan yang ditunjukkan.

Murid  menjawab soalan guru.
Memberi respon kepada soalan guru

Membaca pengertian  solat secara individu dan kelas.
Kaedah:
Soal jawab

BBB:
Bahan maujud :
1. Telekung
2. Songkok

Kaedah :
Sumbangsaran / Penerangan


BBM:
Manila kad


Langkah 2: Penstruktu-ran Idea
(6 minit)


1.Nama-nama solat fardhu :
1.Subuh
2.Zohor
3.Asar
4.Maghrib
5.Isyak


. 

Meminta seorang murid menyebut nama-nama solat yang pernah didengar

Meminta murid menyebut nama-nama solat berdasarkan kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 

Murid menyebut nama-nama solat yang pernah didengar

Murid menyebut berulang kali nama-nama solat secara individu dan kelasKaedah :
Sumbangsaran / Latih tubi

KBKK:
Menjana idea

ILMU:
Matematik

NILAI:
Taqwa

BBM:
Kad perkataan


Langkah 3:
Aplikasi Idea
(7 minit)

1.Bilangan rakaat solat 
1.Subuh (2)
2.Zohor (4)
3.Asar ( 4)
4.Maghrib (3)
5.Isyak (4)

2.Waktu solat
1.Subuh – pagi
2.Zohor– tengahari
3.Asar – Petang
4.Maghrib– Senja
5.Isyak - Malam


Meminta beberapa orang murid memilih dan menampal bilangan rakaat setiap solat.

Meminta murid menyatakan waktu-waktu solat.

Mengulas jawapan murid.

Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas dan menampal jawapan yang dipilih.

Murid menyatakan waktu-waktu solat secara individu dan kelas.

Kaedah:
Sumbangsaran / Permainan

        KBKK:
Menjana idea

ILMU:
Matematik

        NILAI:
Bertaqwa.

BBM:
Kad perkataan / Kad nomborLangkah 4

Penilaian
( 6 minit)
1.Memadankan  nama dan bilangan rakaat solat

2. Membanding beza antara rakaat solat yang dipelajari

Meminta murid memadankan nama dan bilangan rakaat solat di dalam lembaran kerja yang diberi.

Meminta beberapa orang murid menulis jawapan pada papan putih.

Guru member respon terhadap jawapan murid.

Menerima lembaran kerja dan menjawab soalan secara  individu.Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas dan menulis jawapan pada papan putih.

KBKK:
Mengenalpasti dan membanding beza

NILAI:
Teliti dan rajin

        BBM:
      Lembaran  
          Kerja

Papan putih

Langkah 5:
Penutup
(3 minit)Rumusan:

1.Nama-nama solat

2.Bilangan rakaat solatMembuat rumusan terakhir berdasarkan tajuk dan aktiviti yang dijalankan.


Memberikan pelbagai respon kepada guru.

Menyatakan semula nama-nama solat dan bilangan rakaat solat
      
REFLEKSI :______________________________________________________

No comments:

Post a Comment